Mye av tiden ble brukt på å diskutere prioriteringer, rammer og prinsipper for sluttrapporten som skal leveres juni 2023. Ekspertgruppens delrapport skisserte opp fire store dilemmaer ved bruk av læringsanalyse, og på Tromsø-møtet drøftet vi hvordan disse spørsmålene kan håndteres i det videre arbeidet og føre fram mot relevante og treffsikre anbefalinger for hele utdanningssektoren. Ekspertgruppen gleder seg til å ta fatt på den spennende siste etappen!

Ekspertgruppen er sikre på at grunnen til at den første delrapporten har blitt tatt så godt imot, er at vi har kunnet bruke alle innspillene vi har mottatt fra ulike aktører som daglig forholder seg til læringsanalyse. En klar ambisjon for oss i den første delrapporten var å gi en beskrivelse av dagens situasjon som er gjenkjennelig og relevant – noe vi aldri ville klart uten alle de konstruktive innspillene vi har fått fra en rekke ulike hold. I arbeidet fremover håper vi at vi kan fortsette å få innspill fra alle som berøres av læringsanalyse. Vi er helt avhengige av å være i dialog med både lærere og undervisere, elever og studenter, foreldre, leverandører, jurister og andre som bruker læringsanalyse.  Dersom du eller din organisasjon har innspill til oss, mottar vi dem gjerne på e-post: laringsanalyse@kd.dep.no