Hva er digital læringsanalyse?
Digital læringsanalyse handler om å samle og bruke digitale spor fra elever og studenter læringsaktiviteter for å gjøre læringen bedre. Et eksempel på læringsanalyse er at en lærer eller underviser via et program får informasjon om læringsaktiviteter elever/studenter har gjort i læringsplattformen, for å tilpasse undervisningen sin bedre til elev/student eller klassen. Lærer kan blant annet se hvilke oppgaver elever har fått til eller hatt vanskeligheter med, hvilke videoer de har sett gjennom og når de har jobbet med skolearbeidet sitt. På universitet, høyskole eller fagskole kan undervisere bruke informasjon om studentene for å sette inn målrettede tiltak overfor studenter som er lite aktive på studiet og står i fare for å droppe ut. Et eksempel på adaptivitet er adaptive prøver, det vil si at lærer bruker et dataprogram til å gi deg som elev tilpassede oppgaver på prøven. Basert på dine svar vil programmet brukt i den adaptive prøven gi flere tilpassede oppgaver til nivå. Med adaptive prøver får du oppgaver som er tilpasset ditt nivå og mulighet til å vise mer av hva du kan.

Hva skal ekspertgruppen gjøre?
Kunnskapsdepartementet har valgt en gruppe eksperter fra ulike fagfelt for å komme med forslag og anbefalinger om bruk av digital læringsanalyse og adaptivitet i skolen, fagskoler og i høyere utdanning. Fordi læringsanalyse skal handle om elever og studenter beste, vil ekspertgruppen lytte til hva dere tenker om muligheter og utfordringer ved digital læringsanalyse. Vi vil høre hva dere mener for å få en grundigere forståelse av problemstillingene, slik at våre anbefalinger til skolene og politikerne kan bli best mulig.