Den 1. juni 2022 overleverte ekspertgruppen for digital læringsanalyse delrapporten «Læringsanalyse – noen sentrale dilemmaer» til kunnskapsminister Tonje Brenna.

Denne rapporten redegjør for hva læringsanalyse er, og hvilke implikasjoner det kan ha for norsk utdanning i dag og i nær framtid. For å belyse disse spørsmålene har ekspertgruppen løftet fram fire dilemmaer, som synliggjør hvor det er behov for mer kunnskap, bevissthet og refleksjon.

De fire dilemmaene tar for seg:

  • lærernes og undervisernes behov for informasjon om elever og studenter for å understøtte læring balansert opp mot vern av informasjon om elever og studenter
  • hvordan læringsanalyse påvirker balansegangen mellom læring i samspill og læring som individualisert prosess
  • balansen mellom sentralisert støtte og autonomi i bruk av læringsanalyse
  • spennet mellom kravene læringsanalyse stiller til lærernes og undervisernes kompetanse og den reelle kompetansen i utdanningssektoren

Les rapporten her: Læringsanalyse – noen sentrale dilemmaer – regjeringen.no