Dersom du ønsker å sende innspill til ekspertgruppen, kan du sende dine innspill til denne adressen: laringsanalyse@kd.dep.no. Alle innspill som kommer inn vil bli lagt ut her på nettsiden. Hvis du ikke ønsker at innspillene skal publiseres er det fint om du gir beskjed om det.

Innspill fra Magne Aarset, Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk NTNU, 14.11.22

Innspill, Hypatia Learning AS 1.11.22

Innspill, FUG 28.10.22

Innspill, Norsk lektorlag. 30.05.22

Innspill, Organisasjon for Norske Fagskolestudenter. 23.05.22

Innspill, Utdanningsforbundet, 22.04.22

Innspill, Anja Salzmann, 21.04.22

Innspill, Sikt 01.04.22

Innspill, Statped 01.04.22

Innspill, Handelshøyskolen BI 29.03.22

Innspill, Skolelederforbundet 24.03.22

Innspill, Cyberbook 20.03.22

Innspill, Vestfold og Telemark fylkeskommune 18.03.22

Innspill, Nordland fagskole med flere 14.03.22

Innspill, Universitetet i Oslo 10.03.22

Innspill, Utdanningsetaten, Oslo kommune 01.03.22

Innspill, Foreldreutvalget for grunnopplæringen. 28.02.22

Innspill, Møre og Romsdal fylkeskommune 24.02.22

Innspill, Anja Salzmann, Researcher, SLATE – Centre for the Science of Learning & Technology. 07.02.22