Dersom du ønsker å sende innspill til ekspertgruppen, kan du sende dine innspill til denne adressen: laringsanalyse@kd.dep.no. Alle innspill som kommer inn vil bli lagt ut her på nettsiden. Hvis du ikke ønsker at innspillene skal publiseres er det fint om du gir beskjed om det. Alle innspill som sendes inn innen 1. mars 2023 vil bli vurdert inn mot arbeidet med sluttrapporten.

 

Innspill fra Ungdomspanelet i Møre og Romsdal, 14.03.23

Innspill fra Sentralt ungdomsråd, 12.04.23

Innspill fra IKT-Norge, 05.03.23

Innspill fra Neddy, 02.03.23

Innspill fra Christer V. Aas, 01.03.23

Innspill fra Opprop for mindre skjerm på barneskoler på Facebook, 01.03.23

Innspill fra Skolenes landsforbund, 01.03.23

Innspill fra Norsk Lektorlag, 28.02.23

Innspill fra FIKS, ved faglig leder Øystein Gilje, 28.02.23

Innspill fra Viken ungdomsråd, 28.02.23

Innspill fra UHR, 27.02.23

Innspill fra BI, 24.02.23

Innspill fra Redd Barna, 14.02.23

Innspill fra Vestland ungdomsutvalg, 06.02.23

Innspill fra Magne Aarset, Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk NTNU, 14.11.22

Innspill, Hypatia Learning AS 1.11.22

Innspill, FUG 28.10.22

Innspill, Norsk lektorlag. 30.05.22

Innspill, Organisasjon for Norske Fagskolestudenter. 23.05.22

Innspill, Utdanningsforbundet, 22.04.22

Innspill, Anja Salzmann, 21.04.22

Innspill, Sikt 01.04.22

Innspill, Statped 01.04.22

Innspill, Handelshøyskolen BI 29.03.22

Innspill, Skolelederforbundet 24.03.22

Innspill, Cyberbook 20.03.22

Innspill, Vestfold og Telemark fylkeskommune 18.03.22

Innspill, Nordland fagskole med flere 14.03.22

Innspill, Universitetet i Oslo 10.03.22

Innspill, Utdanningsetaten, Oslo kommune 01.03.22

Innspill, Foreldreutvalget for grunnopplæringen. 28.02.22

Innspill, Møre og Romsdal fylkeskommune 24.02.22

Innspill, Anja Salzmann, Researcher, SLATE – Centre for the Science of Learning & Technology. 07.02.22