Påmelding

Vennligst gi tilbakemelding på deltakelse i møtet, og eventuelt ønske om taletid til laringsanalyse@kd.dep.no innen 31.01.2023. Lenke til arrangementet legges ut på nettsiden laringsanalyse.no, og sendes til registrerte deltakere.

Ekspertgruppen ønsker til dette møtet å få innspill til følgende problemstillinger:

  1. Hva slags læringsanalyse har vi behov for i høyere utdanning og fagskoler?
  2. Kan læringsanalyse bidra til tettere oppfølging av studentene?
  3. Kan læringsanalyse bidra til bedre utvikling av studietilbudene?
  4. Hva står i veien for god bruk av læringsanalyse i høyere utdanning og i fagskoler?

Program

9.00-9.15: Åpning og innledning

Ekspertgruppens leder Marte Blikstad-Balas

9.15-9.45: Hvordan brukes læringsanalyse i norsk UH-sektor?

Foreløpige funn fra kartlegging, ved Rambøll

9.45-10.00: Pause

10.00-10.10: Analyse av studentdata for å forbedre bruk av video for læring på BI

Handelshøyskolen BI

10.10-10.20: Hvordan bør studentene være involvert i bruk av studentdata?

Norsk studentorganisasjon

10.20-10.30: Hvordan involvere studenter i fagskolene i bruk av læringsanalyse?

Organisasjon for norske fagskolestudenter

10.30-10.40: Hvordan er sektoren forberedt på læringsanalyse?

Stine Grønvold, leder i UHR-Utdanning og prorektor utdanning ved HINN

10.45-11.00: Pause

11.00-12.00: Innspill fra deltakere i møtet

Ekspertgruppen for digital læringsanalyse startet sitt arbeid 1. desember 2021, og leverte i juni 2022 sin første delrapport. Denne rapporten redegjør for hva læringsanalyse er, og hvilke implikasjoner det kan ha for norsk utdanning i dag og i nær framtid. For å belyse disse spørsmålene har ekspertgruppen løftet fram fire dilemmaer, som synliggjør hvor det er behov for mer kunnskap, bevissthet og refleksjon.

De fire dilemmaene tar for seg:

  • lærernes og undervisernes behov for informasjon om elever og studenter for å understøtte læring balansert opp mot vern av informasjon om elever og studenter
  • hvordan læringsanalyse påvirker balansegangen mellom læring i samspill og læring som individualisert prosess
  • balansen mellom sentralisert støtte og autonomi i bruk av læringsanalyse
  • spennet mellom kravene læringsanalyse stiller til lærernes og undervisernes kompetanse og den reelle kompetansen i utdanningssektoren

Les rapporten her: Læringsanalyse – noen sentrale dilemmaer – regjeringen.no