Vennligst gi tilbakemelding på deltakelse i møtet, og eventuelt ønske om taletid til laringsanalyse@kd.dep.no innen 31.01.2023. Lenke til arrangementet legges ut på nettsiden laringsanalyse.no, og sendes til registrerte deltakere.

Ekspertgruppen ønsker til dette møtet å få innspill til følgende problemstillinger:

  1.  Hva slags læringsanalyse har vi behov for i skolen?
  2. Kan adaptivitet bidra til bedre tilpasset opplæring?
  3. Hva står i veien for god bruk av læringsanalyse i skolen?

Program

———————————————————————————————————————

12.00-12.15: Åpning og innledning

Ekspertgruppens leder Marte Blikstad-Balas

12.15-12.45: Hvordan brukes læringsanalyse ved norske skoler?

Foreløpige funn fra kartlegging, ved Rambøll

12.45-13.00: Pause

13.00-13.10: Erfaring med bruk av læringsanalyse i vurdering og tilpasset opplæring

Osloskolen

13.10-13.20: Hvordan legge grunnlag for elevmedvirkning i bruk av læringsanalyse?

Elevorganisasjonen

13.20-13.30: Læringsanalyse fra profesjonens ståsted

Utdanningsforbundet

13.30-13.40: Er adaptivitet i læremidler et verktøy for eleven og/eller læreren?

Gyldendal

13.45-14.00: Pause

14.00-15.00: Innspill fra deltakere i møtet

———————————————————————————————————————

Ekspertgruppen for digital læringsanalyse startet sitt arbeid 1. desember 2021, og leverte i juni 2022 sin første delrapport. Denne rapporten redegjør for hva læringsanalyse er, og hvilke implikasjoner det kan ha for norsk utdanning i dag og i nær framtid. For å belyse disse spørsmålene har ekspertgruppen løftet fram fire dilemmaer, som synliggjør hvor det er behov for mer kunnskap, bevissthet og refleksjon.

De fire dilemmaene tar for seg:

  • lærernes og undervisernes behov for informasjon om elever og studenter for å understøtte læring balansert opp mot vern av informasjon om elever og studenter
  • hvordan læringsanalyse påvirker balansegangen mellom læring i samspill og læring som individualisert prosess
  • balansen mellom sentralisert støtte og autonomi i bruk av læringsanalyse
  • spennet mellom kravene læringsanalyse stiller til lærernes og undervisernes kompetanse og den reelle kompetansen i utdanningssektoren

Les hele rapporten her: Læringsanalyse – noen sentrale dilemmaer – regjeringen.no