Ekspertgruppens arbeid nærmer seg slutten, og NOU 2023: 19 blir overlevert til Kunnskapsminister Tonje Brenna 6. juni kl 13. I tillegg til en gjennomgang av ekspertgruppens vurderinger og anbefalinger, vil det også bli korte innlegg fra organisasjoner og aktører i utdanningssektoren.

Du kan følge overleveringen på regjeringens nettsider, og vi vil legge ut lenke til strømmingen her.