Representantene diskuterte muligheter og utfordringer ved innsamling og bruk av data i utdanningen. Ungdommene var spesielt opptatt av hvordan måling av læringsaktiviteter gjennom digitale verktøy påvirker elevenes læring. I tillegg understreket flere representanter at unge må få vite hvilke opplysninger som samles inn om dem og hvem som har tilgang til denne informasjonen. Ekspertgruppen takker for innsiktsfulle og engasjerte innspill!