Kommunenes Sentralforbund (KS) holdt presentasjon om hvorfor personvern er en viktig forutsetning for digitalisering i skolen. Datatilsynet la frem refleksjoner om personvernkommisjonens rapport. I tillegg presenterte representanter fra KiNS, Asker, Elverum, Våler og Oslo kommune erfaringer fra arbeidet med å ivareta personvern i skolen.

 

Marte deltok også i en panelsamtale med representanter fra KS, Datatilsynet, Asker kommune, Utdanningsetaten i Oslo og Atea. I panelsamtalen diskuterte deltakerne både problemstillinger og mulige løsninger på personvernutfordringene i skolen.