NKUL er en av de viktigste møteplassene for digitalisering i grunnopplæringen. I år hadde NKUL fire programposter med fokus på personvern i skolen: et plenumsforedrag med førsteamanuensis Leonora Bergsjø om digital dømmekraft og etikk, to verksteder og ett utstillerseminar. Verkstedet «Innhøsting av elevdata – til nytte og besvær?» ble innledet av en presentasjon av ekspertgruppen for læringsanalyse og fulgt opp med en nærmere presentasjon av KS sitt utviklingsprosjekt Aktivitetsdata for vurdering og tilpassing (AVT). Sammen med Eirin deltok representanter fra KS, Utdanningsetaten i Oslo og SLATE i denne sesjonen.