eKommune er en møteplass for alle som er opptatt av digitalisering og innovasjon i kommunal sektor, og det var stor interesse for problemstillingene ekspertgruppen arbeider med blant deltakerne på konferansen.